Language switcher

Sa oled siin

Rahvusvahelised projektid

Konkurentsivõimeliste väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvahelise koostöö laiendamine

 

Projektis osaleb seitse riiki: Prantsusmaa (juhtiv partner), Itaalia, Hispaania, Belgia, Slovakkia, Sloveenia ja Eesti.

Projekti üldeesmärk on toetada küberturvalisuse valdkonna väike- ja keskmise suurusega ettevõtete konkurentsivõimet.

Projekti kestus: 1. juuni 2018 – 31. mai 2023

Projekti kogueelarve: 1 864 242€

Rahastusmeede: Interreg Europe

Projekt Eestis

Projektiga arendatakse Eesti ettevõtlust ja innovatsiooniloomet küberturbe vallas. Selleks arendatakse poliitikainstrumente, tehakse riiklikku koostööd ning korraldatakse rahvusvahelisi konsultatsioone projektipartneritega. Eesti ettevõtetel tekib võimalus luua suhteid partnerriikide regioonide ja ettevõtetega ning RIA-l tekib parem arusaam, kuidas toetada innovatsiooniloomet.

Projekti eesmärk on vaadata otsa Eesti küberturbe ökosüsteemile, kaardistada olemasolevad partnerid, leida üles ökosüsteemi murekohad ja nendega süstemaatiliselt tegeleda.

Projekti oodatav tulemus:

  • Analüüs ja konsultatsioonid väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) parema ning konkurentsivõimelisema rahvusvahelise laienemise ja koostöö tarbeks (nt SWOT analüüsid).
  • Luuakse plaanid ja kaardistus parema koostöö ja infojagamise tarbeks Eesti küberturvalisuse ökosüsteemis. 
  • Heade praktikate ning soovituste jagamine projektipartnerite vahel.

Toetuse summa: 167 267,25€

Projekti logo​​​​​​

Viimati muudetud: 03.10.2018

Kas said vastuse oma küsimusele?


Täname tagasiside eest!