Language switcher

Sa oled siin

Riigihanked ja hanketeated

Kõik RIA hanked, mille eeldatav maksumus ületab 30 000 € (ilma käibemaksuta), on kirjas riigihangete registris ». Hangete loetelu nägemiseks tuleb otsingulahtrisse sisestada ameti nimi: Riigi Infosüsteemi Amet.

Kavandatavad RIA hanked, mille eeldatav maksumus ületab 10 000 € (ilma käibemaksuta), on kirjas hankeplaanis.

 

Riigi Infosüsteemi Amet kutsub osalema kavandatava riigihanke „Eesti infoturbestandardi väljatöötamine“ teabepäevale

RIA kavandab riigihanget „Eesti infoturbestandardi väljatöötamine“ ning kutsub huvitatud isikuid 6.3.2019 kell 13.00 Riigi Infosüsteemi Ametis toimuvale teabepäevale (aadress Pärnu mnt 139a, Tallinn, 7. korrus).

Teabepäeva eesmärk on saada potentsiaalselt huvitatud isikute tagasisidet riigihanke korraldamiseks (sh uurida turu valmisolekut riigihankes osalemiseks ja hinnangut võimalikele meeskonnaliikmete kohta esitatavatele tingimustele) ning võimaldada huvitatud isikutel küsida selgitavaid küsimusi.

Teie tagasisidest lähtuvalt kaalub hankija riigihanke väljakuulutamise otsust. Teie tagasiside on oluline selleks, et hankija saaks kavandatavale riigihankele seada objektiivsed tingimused.

Käesolev teade on avalik ning selle eesmärk on tagada kõikide potentsiaalselt huvitatud isikute võrdne kohtlemine tänu võrdsele ligipääsule infole. Teabepäeval osalemine ei anna mis tahes osalenud isikutele mis tahes eeliseid tulevases kavandatavas riigihankes.

Kavandatava hanke planeeritav ese

Hankija soovib leida täitja, kelle ülesanne on Eesti infoturbestandardi ja sellega seotud dokumentide (edaspidi ka standard) koostamine.

Standardi välja töötamisel tuleb aluseks võtta BSI koostatav standard IT-Grundschutz-Kompendium ja sellega seotud dokumendid ning kohandada need Eesti oludele sobivaks.

BSI koostatava standardi ja sellega seotud materjalide kohta saab taustainformatsiooni siit:

Hanke raames tellitavad dokumendid tuleb eelduslikult koostada hiljemalt 31. detsembriks 2020. Tööd on plaanis tellida Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine" Euroopa Regionaalarengu Fondi rahastusel.

Teabepäeva näol on tegemist turu-uuringuga. Teabepäeval esitatud tagasiside ei ole RIA-le siduv.

RIA ei hüvita teabepäeval osalemise ja sellega seotud informatsiooni esitamisega seotud kulusid.

Registreerimine

Huvilistel palume registreerida ennast e-posti aadressil signe.habakukk@ria.ee mitte hiljem kui 6.3.2019 kella 10.00ks koos kontaktandmetega (osaleva ettevõtte ärinimi, isiku nimi, tel, e-post).

Teabepäevale tulles tuleb kaasa võtta isikut tõendav dokument.

Lisainfo:
Toetusskeemi projektijuht Signe Habakukk
signe.habakukk@ria.ee

Viimati muudetud: 29.03.2019

Kas said vastuse oma küsimusele?


Täname tagasiside eest!