Language switcher

Asutusele DHXi kasutamisest

DHXi protokolli kasutamiseks on asutusel kaks varianti:

 • kasutada vahendajat (allpool toodud variant 1) või
 • arendada ja liidestada otse oma dokumendihaldussüsteemiga (allpool toodud variant 2).
 

Variant 1 – DHXi kasutamine vahendaja kaudu

 

  Sobib asutusele:

  • kes ei soovi tegeleda infotehnoloogiliste arendustega,
  • kes soovib kasutada dokumendihaldussüsteemi (DHSi) pigem teenusena väliselt pakkujalt.

  Vahendamise korral osutab dokumentide X-teel saatmise ja vastuvõtmise teenust asutusele vahendaja. Asutus ise X-teega DHXi kontekstis ei suhtle. Asutus ei pea isegi olema X-tee liige.

  Kasutuselevõtmiseks on asutusel vaja:

  • leida sobiv vahendaja, kes on arendanud või arendab DHSile DHX liidese.
   

   Kasutajaks saamine:

   • Asutuse DHS ja vahendaja infosüsteemi on liidestatud. Liidestus sõltub sellest, kas DHSi majutatakse vahendaja juures või on vahendaja ainult DHXi teenuse pakkuja.
   • Vahendajaga on sõlmitud teenuseleping. Selleks ei pea sõlmima eraldi lepingut, vaid dokumentide vahendamine võib toimuda mõne olemasoleva lepingu raames.
   • Registreerimiseks määrab asutus RIHAs oma DHSi volitatud töötlejaks vahendaja. Kui DHS on RIHAs registreerimata, tuleb see registreerida ».

   Vahendaja vahetamine:

   • Tuleb lõpetada senine teenuseleping ja sõlmida leping uue teenusepakkujaga.
   • RIHAs tuleb lõpetada määrata uus vahendaja DHSi volitatud töötlejaks.
   • Asutusel tuleb vahendajaga kokku leppida kuupäev, millal vahendaja vahetub. See tähendab, et uus vahendaja lisab vahendatava oma vahendatavate nimekirja samal kuupäeval, kui eelmine teenusepakkuja vahendatava oma nimekirjast eemaldab.
    

   Variant 2 – otsevõimekusega DHXi kasutamine

   Sobib asutusele:

   • kellel on oma dokumendihaldussüsteem (DHS),
   • kes omab ka teisi X-tee teenuseid kasutavaid süsteeme,
   • kellel on võimekus IT-arendusteks,
   • kes ei soovi sõltuda kolmandatest osapooltest.

   Kasutuselevõtmiseks on asutusel vaja:

    

   Kasutajaks saamine:

   • Asutuse DHSis on realiseeritud DHXi protokoll.
   • Asutus testib teenuseid testkeskkonnas. Selleks peab X-tee testkeskkonnas DHXi teenuseid pakkuma ning põhiteenused testteenusega läbi tegema. Testteenus tuleb hoida üleval ja kättesaadaval ka pärast testimist.
   • Kui testimine on edukas ja teenused toimivad, tuleb teha turvaserveri haldusliideses registreerimistaotlus (haldusjuhend lk 13 » (PDF)).
   • Järgmiseks on vaja registreerida RIHAs X-tee alamsüsteem ja siduda see oma DHSiga ». Kui DHS on eelnevalt registreerimata, siis tuleb see registreerida ».
   • Kui RIA haldur on registreerimised üle vaadanud ja kinnitanud, saab liituja lisada WSDLi.
   • Seejärel tuleb teenus avada kõikidele X-tee kasutajatele.

   DHSi vahetamine:

   • RIHAs tuleb määrata olemasolev DHS lõpetatuks ja määrata uus DHS kasutatuks.
    

   Rahastus

   Arendajate esialgne arendusmaksumuse hinnang DHSi põhiselt jääb vahemikku 2000–10 000€ (keskmiselt 100 h tööd).

   Üks võimalik rahastusviis kohaliku omavalitsuse (KOV) asutuste jaoks on Eesti Linnade ja Valdade Liidu (ELVL) korraldatav ühishange kõigi KOVide DHSide arenduste tarbeks. Rahastuse jaoks avab MKM taotlusvooru, mille kaudu taotleb ELVL hangete läbiviimiseks vajaliku toetuse. ELVL teeb hanked ja tellib vajalikud arendustööd.

   Taotlusvoorust saavad iseseisvalt toetust taotleda ka valitsusasutused. RIA soovitab teha asutustel iseseisvalt koostööd, kasutades selleks vajadusel ka MKMi juures paiknevat dokumendihaldusnõukogu. Sama DHSi kasutavatel asutustel on mõistlik teha arendused ühiselt. RIA aitab hoida üldpilti DHSidest ja nende kasutajatest, et olla sujuval üleminekul abiks.

   Vaata rahastusvõimalusi

   Viimati muudetud: 05.10.2018

   Kas said vastuse oma küsimusele?


   Täname tagasiside eest!