Language switcher

Partnerile

ID list

Kui soovite olla kursis eID valdkonna uudiste ja muudatustega, palume saata sooviavaldus e-kirjaga aadressil help@ria.ee.

RIA teenused partneritele:

 

Elektrooniline identiteet infosüsteemides

eID rakendusjuhend » on suunatud eelkõige neile, kes on seotud infosüsteemide planeerimise, tellimise ja arendamisega. Dokumendist leiab juhiseid, kus, milleks ja kuidas kasutada Eesti ID-kaarti, mobiil-IDd ja digi-IDd.

Oma süsteemi digitaalallkirjastamise või allkirjade kontrolli funktsionaalsuse lisamiseks loe täpsemalt keskkonnast id.ee.

Tarkvara lähtekood

eID tarkvara on avatud lähtekoodiga, seega kõigil huvilistel on võimalik lähtekoodiga tutvuda ja selle arenduses kaasa lüüa GitHubi vahendusel.

Spetsifikatsioonid

 

RIA autentimisteenused

RIA pakub avaliku sektori asutustele autentimisteenust.

Autentimisteenus TARA on Riigi Infosüsteemi Ameti teenus, millega asutus saab oma e-teenusesse lisada nii siseriiklike kui ka Euroopa Liidu piiriüleste autentimismeetodite toe.

 

RIA autentimisteenus TARA

RIA autentimisteenus TARA on suunatud avaliku sektori e-teenustele. Selle abil saab asutus oma e-teenuses autentida ID-kaardi, mobiil-ID või pangalingi kasutaja. Lisaks saab sügisest 2018 autentida ELi liikmesriigi eID kasutaja (kui selle liikmesriigi eID vahendid on komisjonile hindamiseks esitatud ning hindamisotsus on ametlikult kinnitatud).

Eesmärk: luua ühine lahendus avaliku sektori e-teenustesse sisse logimiseks, et tekiks ühtne kasutajakogemus ning jääks ära mitmekordsete arenduste tegemine.

Jaanuari 2019 seisuga on kinnitatud Saksmaa, Eesti, Itaalia, Luksemburgi, Hispaania ja Horvaatia eID vahendid.

Saksamaa eIDga ehk Saksamaa ID-kaardiga peab avaliku sektori e-teenus võimaldama sisse logimist alates oktoobrist 2018. Teiste eelpool nimetatud riikide eID vahenditega hiljemalt novembrist 2019 ehk ühe aasta jooksul pärast komisjoni ametlikku kinnitust.

Liikmesriikide teavitatud eID vahendid »

eIDASe eesmärk on soodustada piiriülest e-teenuste kasutamist.

TARA teenuses on võimalik kasutusele võtta erinevad autentimisvahendid vastavalt sellele, mida e-teenuse pakkuja soovib. Näiteks võib kasutusele võtta ainult välismaiste eIDde mooduli.

TARA testkeskkond

TARA toodangukeskkond

TARA keskkondadega liitumiseks tuleb täita vastav liitumistaotlus ja saata kontaktisiku allkirjastatud taotlus aadressil help@ria.ee.

Kui asutus on sõlminud RIAga varem koostöökokkulepe, siis peab toodangukeskkonnaga liitumise taotluse allkirjastama asutuse esindusõigust omav isik.

 

Eesti autentimisteenus

Teenuse abil autenditakse Eesti ID-kaardi või mobiil-ID kasutaja, kes tahab siseneda autentimist nõudvasse välisriigi e-teenusesse. Seega autendib teenus välisriigist autentimisele suunatud Eesti ID-kaardi või m-ID kasutaja.

Teenuse ärikasutaja on välisriigi e-teenuse haldaja. E-teenus peab olema ühendatud ELi piiriülese autentimistaristuga eIDAS.

Teenuse lõppkasutaja on Eesti ID-kaardi või mobiil-ID kasutaja.

Küsimuste korral kirjutage help@ria.ee.

 

Digitaalallkirjade valideerimisteenus SiVa

Digitaalallkirjade valideerimisteenuse SiVa abil saab kontrollida ajaloolisi ja vähem levinud formaatides digitaalallkirjastatud dokumente. Teenus on mõeldud lihtsustamaks allkirjade valideerimist. Selle asemel, et arendada allkirjade kontrollimine teekide põhjal, saab oma süsteemi liidestada SiVaga. Seega on SiVa alternatiiv DigiDoc4j » kasutamisele.

SiVaga saab ühendust X-tee kaudu või JSON liidese abil.

SiVa teenuse kasutamise täpsemad juhised leiab SiVa dokumentatsioonist. Teenuse poole saab pöörduda aadressil https://siva.eesti.ee/V2 ».

Kasutajaliidesega testkeskkond on üleval https://siva-arendus.eesti.ee/V2test ».

Tulevikus on plaanis arendada sarnane süsteemiga liidestatav teenus ka allkirjade andmiseks.

Kontrollida saab:

  • ASiCE ja ASiCS allkirju, mis vastavad ETSI standardile
  • Eesti DDOC allkirju
  • Eesti BDOC allkirju
  • Eesti ASiCS allkirju, millel on ajatempel
  • XAdES, CAdES ja PAdES (ehk allkirjastatud PDF) allkirju, mis vastavad ETSI standardile
  • Eesti X-tee turvaserveri ASiCE allkirju
Viimati muudetud: 14.02.2019

Kas said vastuse oma küsimusele?


Täname tagasiside eest!