Language switcher

Partnerile

ID list

Kui soovite olla kursis eID valdkonna uudiste ja muudatustega, palume saata sooviavaldus e-kirjaga aadressil help@ria.ee.

 

Elektrooniline identiteet infosüsteemides

eID rakendusjuhend » on suunatud eelkõige neile, kes on seotud infosüsteemide planeerimise, tellimise ja arendamisega. Dokumendist leiab juhiseid, kus, milleks ja kuidas kasutada Eesti ID-kaarti, mobiil-IDd ja digi-IDd.

Oma süsteemi digitaalallkirjastamise või allkirjade kontrolli funktsionaalsuse lisamiseks loe täpsemalt keskkonnast id.ee.

Tarkvara lähtekood

eID tarkvara on avatud lähtekoodiga, seega kõigil huvilistel on võimalik lähtekoodiga tutvuda ja selle arenduses kaasa lüüa GitHubi vahendusel.

Spetsifikatsioonid

 

RIA autentimisteenused

RIA osutab riigi keskset autentimisteenust avaliku ülesande täitjale

Riigi autentimisteenus (TARA) on Riigi Infosüsteemi Ameti arendatud ja hallatav platvorm, mis on liidestatud kolmanda isiku poolt pakutavate autentimismeetoditega ning vahendab autentimiseks vajalikke (andme)päringuid.

 

Riigi autentimisteenus (TARA)

Riigi autentimisteenuses on võimalik kasutusele võtta erinevad autentimismeetodid sõltuvalt sellest, mida avalikku ülesannet täitev asutus pakkuda soovib. Näiteks saab kasutusele võtta eraldi autentimismeetoditena ID-kaarti, mobiil-ID-d, ja/või piiriülese autentimise, kombineerides neid või kasutades eraldi.

2018. aasta sügisest saab läbi Riigi autentimisteenuse autentida ELi liikmesriigi eID kasutaja (eeldusel, et selle liikmesriigi eID vahendid on Euroopa Komisjonile hindamiseks esitatud ning hindamisotsus on ametlikult kinnitatud). 

2019. aasta juulist on kinnitatud Saksamaa, Eesti, Itaalia, Luksemburgi, Hispaania, Horvaatia, Belgia, Portugali ja Suurbritannia eID skeemid.

Saksamaa eIDga ehk Saksamaa ID-kaardiga peab avaliku sektori e-teenus võimaldama sisse logimist alates 2018. aasta oktoobrist, Itaalia eIDga 2019. aasta septembrist, Hispaania, Horvaatia, Eesti ja Luksemburgi eIDga 2019. aasta novembrist ning Belgia eIDga hiljemalt 2019. aasta detsembrist ehk ühe aasta jooksul pärast komisjoni ametlikku kinnitust. Liikmesriikide teavitatud eID vahendid »

Riigi autentimisteenuse osutamise täiendatud tingimused ja teenuse kasutamiseks sõlmitavate dokumentide vormid kehtivad alates 29. juulist 2019.

TARA keskkondadega liitumiseks tuleb täita vastav liitumistaotlus ja saata kontaktisiku allkirjastatud taotlus aadressil help@ria.ee.

Kui asutusel on RIAga teenuste kasutamiseks liitumisleping sõlmitud, siis järgmise klientrakenduse liidestamiseks esitatakse liitumistaotlus, mis on allkirjastatud asutuse esindusõigust omava isiku poolt.
 

Riigi autentimisteenuse testkeskkond

Riigi autentimisteenuse toodangukeskkond

 

Eesti autentimisteenus

Teenuse kaudu autenditakse Eesti ID-kaardi või mobiil-ID kasutaja, kes soovib siseneda autentimist nõudvasse välisriigi e-teenusesse.

Teenuse ärikasutaja on EL riigi piiriülese autentimise taristu eIDAS node operaator. Selleks, et välisriigi e-teenus oskaks suunata kasutaja Eesti autentimisteenusesse autentima, peab eelnevalt olema kummagi riigi poolt loodud ühendus ELi piiriülese autentimistaristuga eIDAS.

2019. aasta juulist on võimalik Eesti ID-kaardi või mobiil-ID kasutajal autentida end Hispaania, Itaalia, Norra, Rootsi, Hollandi, Läti, Belgia, Luksemburgi, Sloveenia, Malta ja Kreeka e-teenustes.

Teenuse lõppkasutaja on Eesti ID-kaardi või mobiil-ID kasutaja.

Küsimuste korral kirjutage help@ria.ee.

 

Digitaalallkirjade valideerimisteenus SiVa

Digitaalallkirjade valideerimisteenuse SiVa abil saab kontrollida ajaloolisi ja vähem levinud formaatides digitaalallkirjastatud dokumente. Teenus on mõeldud lihtsustamaks allkirjade valideerimist. Selle asemel, et arendada allkirjade kontrollimine teekide põhjal, saab oma süsteemi liidestada SiVaga. Seega on SiVa alternatiiv DigiDoc4j » kasutamisele.

SiVaga saab ühendust X-tee kaudu või JSON liidese abil.

Teenuse toodangu otspunktid asuvad https://siva.eesti.ee/V2/<interface> ning sinna korrektse päringu tegemiseks loe edasi siit: http://open-eid.github.io/SiVa/siva3/interfaces/ Näidislahendus asub https://siva-arendus.eesti.ee/V2/
 

Kasutajaliidesega testkeskkond on üleval https://siva-arendus.eesti.ee/V2test ».

Tulevikus on plaanis arendada sarnane süsteemiga liidestatav teenus ka allkirjade andmiseks.

Kontrollida saab:

  • ASiCE ja ASiCS allkirju, mis vastavad ETSI standardile
  • Eesti DDOC allkirju
  • Eesti BDOC allkirju
  • Eesti ASiCS allkirju, millel on ajatempel
  • XAdES, CAdES ja PAdES (ehk allkirjastatud PDF) allkirju, mis vastavad ETSI standardile
  • Eesti X-tee turvaserveri ASiCE allkirju
Viimati muudetud: 02.12.2019

Kas said vastuse oma küsimusele?


Täname tagasiside eest!