Language switcher

Avalike teenuste arendamise voorudest toetatud projektid 2015–2019

ProjektToetuse saajaEraldatud toetusKasutatud toetusProjekt
X-tee v6 piloteerimine Tervise infosüsteemisEesti E-tervise Sihtasutus24 174,0024 174,00Lõpetatud
X-tee versiooni 6 piloteerimine Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskusesSiseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus33 193,2033 193,20Lõpetatud
Ehitusgeoloogia arhiivi e-teenuste loomineMaa-amet146 868,60146 305,77Lõpetatud
REGREL-i läbiviimiseks vajalikud arendused Aadressiandmete süsteemisMaa-amet139 999,20139 999,20Lõpetatud
X-tee teenuste kaudu andmete (sh. riigi infosüsteemi kindlustava süsteemi ADS ja maakatastri andmete) kättesaadavuse tagamineMaa-amet189 600,00189 600,00Lõpetatud
Maaparanduse valdkonna infosüsteemi (MAPIS) arenduse I etapp, sealhulgas valdkonna e-teenuste realiseerimine Põllumajandusministeeriumi KliendiportaalisMaaeluministeerium481 800,00402 948,00 
Riikliku ehitisregistri võrgurajatiste moodulMajandus- ja Kommunikatsiooni-ministeerium159 175,80157 249,79Lõpetatud
E-tollikontroll (paberivaba tollikontrolli läbiviimine)Maksu- ja Tolliamet500 000,00500 000,00Lõpetatud
Elektroonilise arestimissüsteemiga liitumine (E-arest)Maksu- ja Tolliamet409 950,00409 950,00Lõpetatud
Maksumärkide infosüsteem (MAIS)Maksu- ja Tolliamet300 000,00300 000,00Lõpetatud
Tollideklaratsioonide töötlemise infosüsteem (Complex)Maksu- ja Tolliamet175 520,00149 390,00Lõpetatud
Riigi kinnisvararegistri (RKVR) andmeuuendusrobotite ja -teenuste arendamine (sh avaandmed)Rahandusministeerium74 400,00  
Haridustasemete ülese õppeinfosüsteemi (ÕIS2) arendustööd I etappHariduse Infotehnoloogia Sihtasutus377 790,00377 789,99Lõpetatud
PRIS (uus prokuratuuri infosüsteem)Justiitsministeerium484 092,00479 966,49Lõpetatud
Mahepõllumajanduse- ja taimekaitse valdkondade elektroonilise menetluse integreerimine Põllumajandusameti infosüsteemi, detailanalüüs ja arendus ning seotud e-teenuste pakkumine KliendiportaalisMaaeluministeerium382 983,60382 983,60Lõpetatud
MATS infosüsteemi arendus - meetmete 6.4 ja 6.1 üleviimine uuele menetlussüsteemi platvormilePõllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet310 899,60309 239,28Lõpetatud
MATS infosüsteemi arendus – Leader projektitaotluste meetme üleviimine uuele menetlussüsteemi platvormilePõllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet112 280,40112 280,40Lõpetatud
Niitmise automaatne tuvastamine satelliitseiregaPõllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet440 385,60440 385,60Lõpetatud
Rahapesu andmebüroo infosüsteemi RABIS2 loomineSiseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus418 932,97409 672,31Lõpetatud
Täieliku e-riigihangete võimekuse loomine“ I arendusetapi 1. alamprojektRahandusministeerium478 169,00477 969,66Lõpetatud
Riigitöötaja iseteenindusportaali (RTIP) majanduskulude mooduli arendamineRiigi Tugiteenuste Keskus349 900,80349 900,80Lõpetatud
Riigi poolt ära võetud varade haldamise infosüsteemPolitsei- ja piirivalveamet94 406,40  
Loomakorjuste utiliseerimisele saatmise vormi - veterinaartõend 5T menetluse viimine elektroonseksPõllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet45 492,48 Katkestatud
Politsei menetluse infosüsteemi POLIS kaasajastamineSiseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus500 000,00456 250,80Lõpetatud
MATS infosüsteemi arendus – Koolikavade meetme arendusPõllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet406 920,00406 916,28Lõpetatud
"Täieliku e-riigihangete võimekuse loomine" I arendusetapi 2. alamprojektRahandusministeerium498 533,00490 894,41Lõpetatud
E-kataloogi arendamineRegistrite ja Infosüsteemide Keskus232 344,00232 344,00Lõpetatud
e-veoselehe jätkuprojekt ELVIS2Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit111 499,60  
Geoportaalide kaardiliideste konsolideerimineMaa-amet284 966,40271 181,01Lõpetatud
Haldusreformiga kaasnevad arendused Maa-ameti infosüsteemidesMaa-amet299 956,80299 956,80Lõpetatud
Kaitseliidu liikmete infokeskkonna (KLIK) arendusKaitseliit112 200,0014 841,00Katkestatud
Kirjastajate e-teenuste portaali arenduse II ja III etappEesti Rahvusraamatukogu294 899,00169 558,66Katkestatud
Kaitseväekohustuslaste iseteeninduskeskkonna loomineKaitseressursside Amet360 000,00327 300,00 
Tehnoülevaatuse andmevahetuse automatiseerimineMaanteeamet150 000,00  
e-labori haldamise rakenduse loomineTervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus124 700,00124 640,58Lõpetatud
Mälestiste register ja menetlussüsteemMuinsuskaitseamet379 080,00 Katkestatud
e-SurmasündmusTervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus219 115,00219 109,75 
„E-notar 3“ projekti arendustööd: iseteeninduskeskkonna loomine, digitõestamise võimaluse loomine ja e-notari süsteemi täiendamineNotarite Koda346 037,04  
Loomakorjuste utiliseerimisele saatmise protsessi realiseeriminePõllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet59 758,0059 758,00Lõpetatud
Tallinna linna hooldus-, heakorra ja haljastustööde infosüsteemTallinna Kommunaalamet367 030,00129 676,26 
Riigiasutuste kuluanalüüsi tarkvara juurutamine ja litsentside soetamineRahandusministeerium499 969,80499 924,80Lõpetatud
Tallinna linna puuetega inimeste transpordi infosüsteem PIT2Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet361 250,00361 250,00Lõpetatud
Digisaatekirjade teenuse arenduse III etappTervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus215 760,00  
Ravimitega seotud menetlusprotsesside andmekogu uuendamine (SamTrack)Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus491 697,00 Katkestatud
Relvalubade digitaliseeritud menetlusPolitsei- ja Piirivalveamet157 214,10150 039,33Lõpetatud
Üleriigilise digiregistratuuri lahenduse I etappTervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus237 174,00237 144,19Lõpetatud
E-Kataloogi lisaarendusedRegistrite ja Infosüsteemide Keskus84 902,4084 902,00Lõpetatud
Etendusasutuste ressursiplaneerimise süsteemi arendusEesti Etendusasutuste Liit268 940,00148 250,34 
Haridustasemete ülese õppeinfosüsteemi arendustööde II etapp (ÕIS2)Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus393 397,85222 478,70 
Rahvastikuregistri e-teenuste arendamine kodanikuleSiseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus399 012,00196 992,77 
Kaugseire meetoditega metsaressursi arvestamineKeskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus456 200,0075 662,46 
MATS infosüsteemi arendus – EMKF IV prioriteedi kalandus- ja vesiviljeluspiirkondade säästva arengu kolme meetme üleviimine uuele menetlussüsteemi platvormile    Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet356 598,00356 598,00Lõpetatud
Terviseameti Laborite Infosüsteemi II-etappTervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus334 288,00193 203,65 
Veterinaar- ja Toiduameti järelevalveinfosüsteemi järelevalvemenetlusega seotud komponentide arendus ja andmevahetuse automatiseerimine Põllumajandusloomade registrigaMaaeluministeerium422 316,00  
ERRi avalike teenuste jätkusuutlikkuse parendamine: amortiseerunud tulemüüride väljavahetamineEesti Rahvusringhääling382 500,00382 500,00Lõpetatud
Kohalike omavalitsuste kasutatavate dokumendihaldustarkvarade uuendamine X-Tee6 ja DHX - võimekuseleEesti Linnade ja Valdade Liit27 371,4627 371,46Lõpetatud
Tallinna geomõõdistuste infosüsteemTallinna Linnaplaneerimise Amet204 683,40  
E-kataloogi ESTER arendamine : kataloogi rikastamine (kaanepildid, sisukirjeldused jms)Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsium74 336,75  
ERR arhiivi kasutuskihi loomine ja LTO lindiroboti väljavahetus I etappEesti Rahvusringhääling394856,28394 856,28Lõpetatud
Ligipääsetavuse infosüsteemi loomineTallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet283 560,00  
Parkimise- ja menetluse infosüsteemi (PIMS) arendaminePärnu Linnavalitsus29 478,00  
Spordialaliitude toetuste menetlemise e-keskkonna edasiarendamineSpordikoolituse ja -Teabe Sihtasutus24 650,00  
Viimati muudetud: 16.10.2019