Language switcher

Jooksev voor: Valitsusasutuste ja nende hallatavate asutuste avalike teenuste IKT arendamine

Võtame vastu struktuuritoetuse taotlusi jooksvasse vooru „Valitsusasutuste ja nende hallatavate asutuste avalike teenuste info- ja kommunikatsioonitehnoloogia arendamine“.

 

Eesmärk

Avalike teenuste ümberkorraldamine ning riigi toimimine info- ja kommunikatsioonitehnoloogia abil nii, et oleks saavutatav majanduslik tõhusus ja selle kaudu suureneks asutuste vaheline koostöö avalike teenuste osutamisel.

Taotlejad

Toetust võivad taotleda valitsusasutused ja nende hallatavad asutused.

Maksumus

Taotlusvooru kogumaht on 40 000 000 eurot.

Maksimaalne toetus ühe projekti kohta on 500 000 eurot abikõlblike kulude katteks.

Toetus koosneb 85% Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riiklikust kaasfinantseeringust.

 

Taotluste esitamine

Taotlusi saab esitama hakata alates 21.03.2018 struktuuritoetuse e-keskkonnas etoetus.struktuurifondid.ee. Taotlus tuleb seal lisada vooru "Valitsusasutuste ja nende hallatavate asutuste avalike teenuste IKT arendamine" alla.

Täitmisel juhinduda vormistamise juhendist.

Taotluse esitamisel tuleb lisada täiendavate materjalide juurde vorm, mille täitmisel juhinduda majandus- ja taristuministri 6.3.2018 käskkirja nr 18-037 lisa 2 selgitavast juhendist.

Taotluste vastuvõtmine lõpetatakse, kui esitatud taotluste kogumaht ulatub 40 000 000 euroni. Taotluste vastuvõtmise lõpetamisest teavitatakse taotlejaid RIA veebilehel.

Küsimuste korral kirjutage meiliaadressil ria@ria.ee.

Juhised ja tingimused

 
 

Toetatud projektid

ProjektToetuse saajaEraldatud toetusKasutatud toetusProjekti seis
Riigitöötaja iseteenindusportaali (RTIP) puudumiste funktsionaalsuse arendamineRiigi Tugiteenuste Keskus199 134,00104 880,00 
Riigitöötaja iseteenindusportaali (RTIP) kõrgkäideldava keskkonna loomineRiigi Tugiteenuste Keskus259 440,00259 440,00Lõpetatud
Bovexi ja põllumajandusloomade registri vahelise liidese loominePõllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet51 195,00  
Häirekeskuse IKT rakendustes katkematu ja optimaalse hädaabiteate menetlemise töövoo tagamineSiseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus496 015,20125 979,37 
Personaliseeritud teabekanalite loomineStatistikaamet316 350,00  
Kulumudelite koostamine riigiasutuste kuluanalüüsi tarkvara (TERE KAIS) kaasabil MKM valitsemisalas (7 asutust), KUM valitsemisalas (7 asutust), HTM valitsemisalas (1 asutus), JUM valitsemisalas (1 asutus)Rahandusministeerium194 818,00  
Väljaõppeürituste infosüsteemi (BRONTOS 2) arendamineKaitsevägi496 680,00126 840,00 
Ehitisregistri andmetele juurdepääsu säilitamineMajandus- ja Kommunikatsiooniministeerium279 770,40  
Dokumendipärandi digiteerimine: Jäägem eestlasteks, aga saagem ka eurooplasteks (1860-1920)Rahvusarhiiv467 881,9017 038,33 
Kulumudelite koostamine riigiasutuste kuluanalüüsi tarkvara (TERE KAIS) kaasabil SOM valitsemisalas (6 asutust), RaM valitsemisalas (4 asutust), MEM valitsemisalas (6 asutust), KEM valitsemisalas (7 asutust)" etapp II 23 asutustRahandusministeerium319 948,20  
Kulumudelite koostamine riigiasutuste kuluanalüüsi tarkvara (TERE KAIS) kaasabil KAM valitsemisalas (8 asutust), VÄM valitsemisalas (1 asutust)" etapp IV 9 asutustRahandusministeerium70 488,00  
Andmebaaside arhiveerimise tarkvara täiendusedRahvusarhiiv169 747,2016 531,52 
Mälestiste register ja menetlussüsteemMuinsuskaitseamet478 159,20  
Riigitöötaja iseteenindusportaali (RTIP) arhitektuuriline mooduliteks eraldamineRiigi Tugiteenuste Keskus339 480,00165 600,00 
Sõnastiku- ja terminibaasisüsteemi EKILEX väliskasutajaliidesed ja APIEesti Keele Instituut400 000,00  
eIDAS direktiivi rakendamineMajandus- ja Kommunikatsiooniministeerium92 293,20  
Ohutuse infosüsteemi (OIS) haldusmenetluste läbiviimiseks vajalikud arendustöödSiseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus268 800,0029 928,00 
RIA keskse signeerimisteenuse SiGa loomineRiigi Infosüsteemi Amet480 003,005418,90 
Avatud lähtekoodiga uue üle Eestilise reisiplaneerija Peatus.ee kasutuselevõttMaanteeamet119 574,00  
EHIS2 (Eesti hariduse infosüsteem versioon 2) 1 etappHaridus- ja Teadusministeerium300 000,00  
Eesti Geoloogiafondi digitaliseerimineEesti Geoloogiateenistus369 523,80  
Patendiameti infosüsteemRegistrite ja Infosüsteemide Keskus469 356,00  
Riigitöötaja iseteenindusportaali isikuandmete moodulRiigi Tugiteenuste Keskus460 922,40  
PRIA-le ruumiandmete esitamise teenuse arendaminePõllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet499 972,34  
Valimiste infosüsteemi moodulid PÄS, SEA, KAN1Riigi Infosüsteemi Amet392 099,00  
Eesti keele ja kirjanduse ning omariikluse allikadEesti Kirjandusmuuseum497 280,00  
Esemepärandi digiteerimine: Riikliku, rahvusliku ja kultuuriloolise väärtusega esemedEesti Rahva Muuseum499 248,00  
Valimiste infosüsteemi moodulid KAN2, NIMRiigi Infosüsteemi Amet465 240,00  
Viimati muudetud: 18.06.2019

Kas said vastuse oma küsimusele?


Täname tagasiside eest!