Language switcher

Koolide IKT-taristu

Eesmärk on toetada õppija õpioskuste tulemuslikku omandamist ning parendada õpetaja töötingimusi.

Tegevuse elluviija on vastavalt meetme tingimustele Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus.

Eelarve on kokku 13 235 294 eurot, sh ELi toetus 11 250 000 eurot.

Aastatel 2016–2018 rahastatakse tegevusi 5 000 000 euro ulatuses, sellest 85% ehk 4 250 000 eurot moodustab ELi toetus.

Viimati muudetud: 01.09.2018

Kas said vastuse oma küsimusele?


Täname tagasiside eest!